Menu

Karijera

Trenutno nemamo aktivnih oglasa.

 

Prije slanja prijave/molbe za zapošljavanje potrebno je pročitati sljedeće:

Informacije o obradi podataka u svrhu zapošljavanja

NAPOMENA: „Prijavom na ovaj natječaj potvrđujem da sam upoznat/a s Informacijama o obradi podataka u svrhu zapošljavanja".