Menu

Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA

Molimo Vas da dolje navedene informacije pažljivo pročitate. Molimo Vas da ih uzmete u obzir svaki put kada koristite ovu internetsku stranicu.

Svako korištenje ove internetske stranice podložno je niže navedenim uvjetima korištenja. Nastavkom korištenja ove internetske stranice korisnik izražava suglasnost s predmetnim Uvjetima korištenja te prihvaća koristiti sadržaj ove internetske stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Informacije

Merkur Lifestyle d.o.o. (dalje: ML) ulaže razumne napore kako bi informacije na ovoj internetskoj stranici bile točne i pouzdane u vrijeme njihova unošenja. Na svojoj internetskoj stranici Vas ML informira o svojem društvu, proizvodima i uslugama kao i informacijama povezanim sa tim. Ove informacije međutim ne predstavljaju ponudu u pravnom smislu.

Odgovornost

Međutim, ML ne jamči niti preuzima odgovornost za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo koje informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici u vrijeme kada im korisnik pristupa i ne daje pravo prigovora u tom smislu.

Informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici korisnik ne smije smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih ili poslovnih odluka stoga su sve odluke donesene na temelju navedenih informacija isključivo u odgovornosti korisnika i ML isključuje svoju odgovornost za moguće neostvarivanje očekivanja korisnika. Ova internetska stranica može sadržavati poveznice (hiperlinkove) na druge internetske stranice koje omogućuju korisniku da napusti ove stranice kako bi pristupio sadržajima druge stranice ili mogu omogućavati da se sadržaji druge stranice prikažu na ovoj stranici. Kad god je to moguće, takve poveznice će se posebno označiti. Budući da nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama odnosno ostalim sadržajima koji su na taj način stavljeni na raspolaganje korisnicima, ML se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne i ograničeno, za točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

ML pridržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja (informacije, usluge i dr.) ove internetske stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojih razloga, bez ikakve prethodne najave ili obavijesti te u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih promjena.

ML isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu izravnu i/ili neizravnu, materijalnu i/ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze ili bi korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi mogli proizaći iz korištenja, nemogućnosti korištenja ili zlouporabe ove internetske stranice odnosno bilo kojih informacija objavljenih na ovoj internetskoj stranici.

Svi sadržaji objavljeni na ovoj internetskoj stranici zaštićeni su autorskim pravom. Ako nije izričito drukčije navedeno ML pridržava autorska prava na svim sadržajima (slike, ilustracije, tekstovi, animacije i dr.) objavljenim na ovoj internetskoj stranici. Svako komercijalno korištenje navedenih sadržaja bez izričite pisane suglasnosti ML-a je strogo zabranjeno i kažnjivo. To posebno vrijedi za reproduciranje, mikrosnimanje, pohranjivanje i obradu u elektronske sisteme (Internet, Intranet, CD-ROM, CD-I itd.). Korištenje znakova (npr. zaštitnih znakova, logotipova) neovisno o postojanju simbola ® ili ™ izričito je zabranjeno. Svi postojeći propisi vrijede i za računalne programe (software) koji se direktno ili indirektno mogu preuzeti ili koristiti s ove internetske stranice ML ne daje informacije o načinu i uvjetima korištenja sadržaja internetskih stranica trećih osoba kojima korisnik može pristupiti putem poveznice (hiperlinka) s ove internetske stranice. Za ove informacije korisnik se treba obratiti nositelju autorskih prava na te sadržaje.

Sigurnost podataka

Ukazujemo Vam na to da je World Wide Web javno dostupan. Prijenos osobnih podataka i osobnih informacija putem World Wide Web-a odvija se uvijek na Vaš osobni rizik. Prilikom toga podaci se mogu izgubiti ili dospjeti kod neovlaštenih osoba.

Zaštita podataka

Nama je zaštita podataka od velike važnosti. ML poštuje privatnost korisnika ove internetske stranice. Naglašavamo da prilikom posjete ovim stranicama, Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti prilikom ispunjavanjem obrazaca koji zahtijevaju Vaše podatke. Obvezujemo se da ćemo vaše podatke obrađivati sukladno Informacijama o obradi podataka koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici pod - Zaštita podataka-Informacije o obradi podataka . Molimo da se prije otkrivanja podataka upoznate sa sadržajem tih informacija.
ML predano radi na zaštiti sigurnosti osobnih podataka korisnika koristeći razne sigurnosne tehnologije i postupke u cilju zaštite podataka od neovlaštenog pristupa, uporabe ili objavljivanja.

Korištenje kolačića (cookies)

Kolačići („cookies“) se na ovoj internetskoj stranici, vezano za korisnike koriste u svrhu mogućnosti korištenja jezika pregleda.

Nadalje Ova web-stranica koristi uslugu Google analytics za analizu web-stranica a koju pruža poduzeće Google Inc. („Google“). Google analytics koristi tzv. kolačiće („cookies“), tekstovne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i omogućuju analizu i praćenje korištenja web-stranica. Informacije koje kolačić generira o Vašem korištenju ove web-stranice obrađuje Google. U ovom procesu se ne koriste niti obrađuju IP adrese. Google će koristiti ove informacije u svrhu analize Vašeg korištenja web-stranice, sastavljanja izvještaja o aktivnostima na web-stranicama za potrebe operatera web-stranica te pružanja drugih usluga u svezi s korištenjem web-stranica i interneta. Google može osim toga ove informacije prenositi trećim osobama ako je to propisano zakonom ili ako treće osobe ove podatke obrađuju po nalogu Googlea. Instalaciju kolačića možete spriječiti odabirom odgovarajućih postavki preglednika; upozoravamo Vas međutim da u tom slučaju možda neće biti moguće koristiti sve funkcije ove web-stranice u njihovom punom opsegu.

Rodno neutralni oblik oslovljavanja

Redakcija ulaže napore da se u jeziku jednako postupa prema ženama i muškarcima. Ukoliko se u nekim tekstovima ne koristi rodno neutralni oblik oslovljavanja to se čini iz razloga čitljivosti. Međutim, u oslovljavanju se svaki put obraćamo osobama obaju spolova u smislu jednakog tretmana.

Osnova djelatnost

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova.

Nadležnost za sporove

Za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih internetskih stranica nadležan je hrvatski Sud uz primjenu prava Republike Hrvatske.

Merkur Lifestyle d.o.o., sva prava pridržana.

Stanje: svibanj 2019.