Menu

Škola opuštanja

Efikasnost i kompetitivnost organizacije u današnje vrijeme ovisi o kapacitetima djelatnika i načinu njihova nošenja sa svakodnevnim stresom. Što su zaposlenici odgovorniji i sposobniji, od njih se više očekuje. Zadana očekivanja povećavaju i razinu stresa, a to u konačnici utječe i na smanjenje učinkovitosti, inovativnosti, želje za učenjem i negativno utječe na njihov profesionalni razvoj. Uslijed preopterećenosti poslom, zadanih rokova te povećanih očekivanja od strane poduzeća i rokova, javlja se rizik od takozvanog burn-out sindroma, odnosno sindroma izgaranja na poslu. Kako bi se izbjegle negativne posljedice stresa na zaposlenike i cijelu organizaciju, važno je preventivno djelovati. Uključivanjem menadžera i talentiranih djelatnika na radionice o stresu, povećava se njihova sposobnost djelovanja u stresnim situacijama te samim time kvaliteta rada, ali i života općenito.

Na radionici škole opuštanja, naučit ćete:

✔ prepoznati stres na poslu i tzv. stresore, uzroke stresa
✔ razumjeti ih
✔ naučiti tehnike kojima možemo smanjiti stres
✔ bolje upravljati stresom