Menu

Motivacijska škola

Efikasnost i kompetitivnost organizacije u današnje vrijeme ovisi o kapacitetima djelatnika da se nose sa svakodnevnim stresom. Ukoliko menadžeri i talentirani djelatnici pohađaju radionice o stresu, povećava se njihovo zadovoljstvo poslom i životom općenito, što rezultira boljim radnim učinkom i većoj odanosti firmi za koju rade. Što su zaposlenici odgovorniji i sposobniji to više od njih očekujemo, a očekivanja im pojačavaju razinu stresa. Povećana izloženost stresu ne samo da smanjuje njihovu učinkovitost i inovativnost, nego im smanjuje i kapacitete za učenje koje je ključno u profesionalnom razvoju.

Poznato je da dugotrajna izloženost povećanoj razini stresa, djeluje na kognitivne funkcije i pažnju, radi čega je potrebno dulje vremena za obavljanje istog zadatka.
Uslijed preopterećenosti poslom, povećanih očekivanja od strane poduzeća i rokova koji su postavljeni javlja se rizik od tzv. burn-out sindroma, odnosno sindroma izgaranja na poslu. Iako u početku organizacije ne prepoznaju rizik od ovog sindroma, dugotrajna izloženost djelatnika stresu, povećava rizik za financijske gubitke poduzeća.